Logo
Nevíte si rady? Zavolejte.
(Po-Pá, 9-18 hod.)
0 ks
za 0 Kč
Nákupní košík je prázdný
Potřebujete poradit? Neváhejte nás kontaktovat.

Reklamační řád

Tento reklamační řád se vztahuje na prodej zboží na e-shopu superplysaci.cz který provozuje RK Office s.r.o., se sídlem Severní 618, 742 42 Šenov u Nového Jičína, IČ 28615441, DIČ CZ28615441 vedená u Krajského soudu v Ostravě pod č.j. C34827  ( dále jako „prodávající“ ).

1. Záruka za jakost

Prodávající odpovídá kupujícímu, že věc při převzetí nemá vady. Zejména prodávající odpovídá kupujícímu, že v době, kdy kupující věc převzal:

 • má věc vlastnosti, které si strany ujednaly, a chybí-li ujednání takové vlastnosti, pak takové, které prodávající nebo výrobce popsal nebo které kupující očekával s ohledem na povahu zboží a na základě reklamy prodávajícího nebo výrobce;

 • se věc hodí k účelu, který pro její použití prodávající uvádí nebo ke kterému se věc tohoto druhu obvykle používá;

 • vyhovuje věc požadavkům právních předpisů.

Kupující je povinen při převzetí od přepravce řádně zkontrolovat stav přebíraného zboží, jeho úplnost a nepoškozenost obalů podle přepravního listu.

2. Způsob uplatnění reklamace

Práva kupujícího z vadného plnění ( dále jako „reklamace“ ) musí být uplatněna v souladu s tímto reklamačním řádem.

Kupující má právo uplatnit reklamaci u prodávajícího, a to na adrese Pan Jiří Rebitzer ( TECHNIK )  Krušnohorská 368/17, 417 01 Dubí 1.

Reklamace se uplatňuje zasláním zboží na výše uvedenou adresu, nemáme výdejní místo ani prodejnu. Jsme e-shop.

Kupující je povinen při reklamaci doložit datum koupě daného zboží, a to zejména doložením příslušného daňového dokladu ( faktury ) nebo záručním listem, popřípadě jiným věrohodným způsobem.

Kupující nemá právo uplatnit reklamaci na vadu, která byla vytýkána již v minulosti, pokud na ni byla poskytnuta přiměřená sleva z kupní ceny daného zboží.

3. Lhůty pro uplatnění a vyřízení reklamace

Poskytl-li prodávající nad rámec zákonných povinností ( zejména zákonné lhůty ) záruku za jakost, její uplatnění se řídí tímto reklamačním řádem, pokud záruční list nebo smlouva nestanoví jinak.

Lhůta pro uplatnění reklamace začíná běžet dnem převzetí zboží kupujícím, který je uveden v daňovém dokladu nebo na záručním listě či jiném takovém dokumentu.

Záruční lhůta pro spotřebitele činí pro nové zboží 24 měsíců.

Záruční lhůta pro fyzické osoby podnikající a firmy činí na nové zboží 12 měsíců.

Prodávající poskytuje záruku kupujícímu, který není spotřebitelem ( tj. podnikatel ), v případě, že není u daného zboží výslovně uvedeno, že se záruka vztahuje jen na spotřebitele.

Kupující je povinen reklamovat zboží bez zbytečného odkladu poté, co zjistí, že je na zboží vada. Prodávající neodpovídá za zvětšení rozsahu poškození, pokud kupující zboží užívá, ačkoliv o vadě ví.

Reklamuje-li kupující zboží oprávněně, neběží lhůta pro reklamaci po dobu, po kterou je zboží v opravě a kupující jej nemůže užívat.

Prodávající je povinen o reklamaci rozhodnout ihned, ve složitějších případech do 3 pracovních dnů. Do této lhůty se nezapočítává doba potřebná k odbornému posouzení vady. Prodávající je povinen vydat kupujícímu písemné potvrzení, ve kterém bude uvedeno datum a místo uplatnění reklamace, charakteristika vytýkané, požadovaný způsob vyřízení reklamace a způsob, jakým bude kupující informován o jejím vyřízení. Reklamace včetně odstranění vady musí být vyřízena bez zbytečného odkladu, nejpozději do 30 dnů ode dne uplatnění reklamace, pokud se prodávající s kupujícím nedohodne na delší lhůtě. Marné uplynutí této lhůty se považuje za podstatné porušení smlouvy. Způsob vyřízení reklamace a dobu jejího trvání je prodávající povinen kupujícímu písemně potvrdit. Kupující není oprávněn bez souhlasu prodávajícího měnit jednou zvolený způsob vyřízení reklamace vyjma situace, kdy jím zvolený způsob řešení není možné vůbec nebo včas uskutečnit.

Je-li reklamace uznána za oprávněnou, má kupující právo na úhradu účelně vynaložených nákladů spojených s uplatněním reklamace.

V případě vyřešení reklamace výměnou zboží neběží nová lhůta pro uplatnění práv z vadného plnění, ale pokračuje běh lhůty reklamovaného zboží.

4. Výjimky z odpovědnosti za vady

Prodávající neodpovídá za vady zboží v následujících případech:

 • je-li vada na zboží v době převzetí a pro takovou vadu je sjednána sleva z kupní ceny;

 • je způsobena kupujícím a vznikla nesprávným užíváním, skladováním, nesprávnou údržbou, zásahem kupujícího či mechanickým poškozením zboží;

 • vada na zboží vznikla opotřebením způsobeným obvyklým užíváním nebo vyplývá-li to z povahy věci;

 • jde-li o zboží použité a vada odpovídá míře používání nebo opotřebení, které mělo zboží v době převzetí zboží kupujícím;

 • mechanické poškození zboží;

 • vada vznikla neodbornou instalací, zacházením, obsluhou nebo zanedbáním péče o zboží;

 • provedení nekvalifikovaného zásahu či změna parametrů;

 • používání zboží v podmínkách, které neodpovídají svoji teplotou, prašností, vlhkostí, chemickými a mechanickými vlivy prostředí, které je prodejcem nebo výrobcem určeno;

 • poškození v důsledku vyšší moci

5. Závěrečné ustanovení

Ve vztahu ke splnění povinnosti dle §14 zákona č. 634/1992 Sb. prodávající informuje kupujícího o možnosti využít pro případné mimosoudní řešení spotřebitelských sporů Českou obchodní inspekci ( www.coi.cz ), jež je notifikovaným subjektem mimosoudního řešení spotřebitelských sporů vedených na seznamu Evropské komise.

Účinnost

Tento reklamační řád nabývá účinnosti dne 12.03.2021

Reklamační protokol ke stažení ZDE

 

Nepropásněte novinky, akce a slevy!
Můžete se kdykoliv odhlásit
Platební brána ComGate


Zprostředkování prodeje pro firmu Retzinger

Kontakty
RK Office s.r.o.
(Po-Pá, 9-18 hod.)
Copyright 2020 - 2021 superplysaci.cz. Všechna práva vyhrazena.
Vytvořeno na Eshop-rychle.czEshop-rychle.cz